Deklaracja właściwości użytkowych – drzwi rozwieralne uniwersalne jednoskrzydłowe DRU