Superial


Superial – system okienno-drzwiowy o podwyższonej izolacyjności termicznej

Stolarka aluminiowa

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

System o powiększonej izolacyjności termicznej. Dzięki trójkomorowym
przekładkom termicznym, komorowej uszczelce centralnej i specjalnym
uszczelkom szklących system osiąga współczynnik Uf od 1,1 W/m2K.
Głębokość ościeżnic okiennych i profili do zabudów stałych to 75mm,
a głębokość skrzydeł okiennych 84mm. System Superial bazuje na
akcesoriach (narożniki, łączniki typu T) oraz listwach szklących i okuciach
z innych systemów izolowanych termicznie. System osiąga bardzo dobre
właściwości akustyczne. Możliwość stosowania wypełnień o grubościach 14-61mm.

Zastosowanie

  • wszelkiego rodzaju okna i witryny zewnętrzne,
  • okna rozwierno-uchylne, rozwierne, uchylne, uchylno-przesuwne,
  • drzwi otwierane do wewnątrz, oparte na zmodyfikowanym skrzydle okiennym.