Paneltech
Home 9 Styropian 9 EPS 036 Dach Podłoga Super

Styropian EPS 036 Dach Podłoga Super

Płyty produkowane metodą spieniania polistyrenu przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych m.in podłóg, dachów oraz poddaszy, strychów czy balkonów i tarasów.

Cechy produktu:

 • Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1,
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,036 (W/(mK),
 • Standardowy wymiar płyt 1000 x 500 mm. (Wymiary niestandardowe na zamówienie.),
 • Grubość płyt: 10 – 500 mm,
 • Płyty mogą być produkowane w wersji z krawędziami prostymi lub frezowanymi.

ZASTOSOWANIE EPS 036 Dach Podłoga Super

Ocieplenie budynku ze styropianu

Płyty styropianowe EPS 036 DACH PODŁOGA SUPER z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych m.in.:

 • izolacja cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania ETICS,
 • izolacja ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,
 • izolacja podłóg, poddaszy, strychów użytkowych i nieużytkowych,
 • izolacja podłóg w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej,
 • izolacja podłóg w systemach ogrzewania podłogowego,
 • izolacja tarasów i balkonów,
 • izolacja dachów płaskich nad, pod oraz między krokwiami,
 • izolacja dachów w systemie klinów spadkowych,
 • izolacja dachów stromych nad, pod oraz między krokwiami.

szczegóły

Tabela parametrów płyt styropianowych EPS 036 Dach Podłoga Super

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T(1) ±1 mm
Długość L(2) ±2 mm
Szerokość W(2) ±2 mm
Prostokątność Sb(5) ±5 mm
Płaskość P(5) ±5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥150 kPa
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10)100 ≥100 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)1 ≤1%
Klasa reakcji na ogień E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤0,036(W/(mK)

Tabele wartości oporu cieplnego płyt styropianowych EPS 036 Dach Podłoga Super

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RD(m²K/W) 0,25 0,55 0,80 1,10 1,35 1,65 1,90 2,20 2,50 2,75
Grubość płyt (mm) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
RD(m²K/W) 3,05 3,30 3,60 3,85 4,15 4,40 4,70 5,00 5,25 5,55
Grubość płyt (mm) 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
RD(m²K/W) 5,80 6,10 6,35 6,65 6,90 7,20 7,50 7,75 8,05 8,30

Karta techniczna - EPS 036 DACH PODŁOGA SUPER

deklaracja właściwości użytkowych - EPS 036 DACH PODŁOGA SUPER

Napisz do nas

  Imię i Nazwisko* Firma Email* Telefon* Miasto* Kod pocztowy*
  Temat Uwagi