Fasada Eko


EPS Fasada Eko

Zastosowanie

Płyty warstwowe

Płyty styropianowe EPS FASADA EKO z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach nie wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych m.in.:
  • Izolacja ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania ETICS (metoda lekka – mokra),
  • izolacja ścian wielowarstwowych z wentylowaną lub niewentylowaną szczeliną powietrzną,
  • izolacja ścian szkieletowych z okładziną,
  • izolacja stropów od spodu,
  • izolacja podłóg między legarami,
  • izolacja szczelin dylatacyjnych.

 

Kod oznaczenia:

EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

 

Specyfikacja techniczna płyt EPS FASADA EKO:

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T(1) ± 1 mm
Długość L(2) ±0,6% lub ±2 mm
Szerokość W(2) ±0,6% lub ±2 mm
Prostokątność Sb(5) ±5 mm
Płaskość P(5) ±5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS50 ≥50 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ±0,5%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury
i wilgotności
DS(70,-)3 ≤3%
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR80 ≥ 80 kPa
Klasa reakcji na ogień E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤0,045(W/(mK)

Grubość płyt: 10 – 500 mm
Szerokość płyt: 500 mm
Długość płyt: 1000 mm
Wymiary niestandardowe na zamówienie.
Krawędzie proste lub frezowane.

Opór cieplny:

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RD(m²K/W) 0,2 0,40 0,65 0,85 1,10 1,30 1,55 1,75 2,00 2,20
Grubość płyt (mm) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
RD(m²K/W) 2,40 2,65 2,85 3,10 3,30 3,55 3,75 4,00 4,20 4,40
Grubość płyt (mm) 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
RD(m²K/W) 4,65 4,85 5,10 5,30 5,55 5,75 6,00 6,20 6,40 6,65