Fasady aluminiowe


Fasady aluminiowe

Stolarka aluminiowa

Prezentowany system przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych zawieszanych i międzystropowych oraz dachów, świetlików, i innych konstrukcji przestrzennych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i użyteczności publicznej. Konstrukcję nośną stanowią elementy pionowe (słupy – mocowane do konstrukcji budynku) i poziome (rygle – mocowane do slupów) wykonane z kształtowników aluminiowych o przekroju otwartym lub skrzynkowym. Szerokość profili wynosi 52 mm, zaś zewnętrznych listew mocujących 51 mm. Ponadto listwy mocujące posiadają zaokrąglone krawędzie, co dodaje efektu lekkości konstrukcji i pozwala realizować estetyczne fasady z wąskimi liniami podziału. W zależności od podziałów, obciążeń zewnętrznych i sposobu zamocowania konstrukcji system posiada odpowiednią ilość słupów o zróżnicowanej sztywności.
W przypadku konieczności zwiększenia sztywności słupów istnieje możliwość wzmocnienia ich wewnętrznymi kształtownikami aluminiowymi. Połączenie rygla ze słupem oraz otwory wykonane w listwach dociskowych i maskujących umożliwia prawidłowe odwodnienie i wentylację ściany. System mocowania słupów zarówno do czoła stropu, jak i pomiędzy stropami umożliwia wykonanie prawidłowej dylatacji pionowej zapobiegającej powstawaniu dodatkowych naprężeń termicznych.

Wykonywanie ścian łamanych w przekroju poziomym i pionowym możliwe jest poprzez zastosowanie specjalnych profili nakładkowych oraz odpowiednio ukształtowanych listew dociskowych i maskujących. Pozwala to na swobodnie kształtowanie bryły budynku. Ściany osłonowe systemu mogą być wykonywane jak dwukolorowe (tzn. inny kolor wewnątrz i inny na zewnątrz fasady) z wykorzystaniem technologii lakierowania proszkowego. Powłoki lakiernicze proszkowego. Powłoki lakiernicze poliestrowe dostępne są we wszystkich kolorach z palety RAL. Lakierowanie proszkowe odbywa się w technologii odpowiadającej normom europejskim, potwierdzonym znakiem jakości Qualicoat, zapewniającej wieloletnią najwyższą jakość zabezpieczenia powierzchni profili aluminiowych.

Ściana osłonowa powinna być wykonana zgodnie z projektem indywidualnie dla każdego obiektu. Projekt winien uwzględniać wymagania wynikające z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy.