MC-WALL


MC-WALL – system aluminiowy słupowo-ryglowy z izolacją termiczną

Fasady aluminiowe w systemie MC-Wall

Fasady aluminiowe w systemie MC-Wall

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU:

System lekkiej szklano-aluminiowej ściany osłonowej. Ściana osłonowa fasadowa MCWall składa się z pionowych słupów i poziomych rygli połączonych ze sobą za pomocą trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej. Dobór przekładki zależny jest od grubości wypełnienia w ścianie osłonowej, możliwe do zastosowania grubości wypełnień to od 24 do 42 mm w ryglach z odrębną przekładką termiczną. Konstrukcja słupa jest zawsze tradycyjna, ponieważ przekładka termiczna, listwa zaciskowa i maskująca są odrębnymi elementami. Cała konstrukcja ściany osłonowej może być wykończona od zewnątrz różnego rodzaju listwami dekoracyjno -maskującymi oraz listwami tradycyjnymi o kształcie prostokątnym.

zastosowanie:

Fasady aluminiowe w systemie MC-Wall pozwalają na wykonanie prostych lub złożonych kształtów ścian osłonowych.
System fasadowy MC-Wall pozwala również na konstruowanie dachów przeszklonych, świetlików oraz przeszklonych konstrukcji przestrzennych.