MC-WALL


MC-WALL – system aluminiowy słupowo-ryglowy z izolacją termiczną

Stolarka aluminiowa

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU:

System lekkiej ściany osłonowej. Ściana osłonowa fasadowa MCWall
składa się z pionowych słupów i poziomych rygli połączonych
ze sobą za pomocą trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej. Dobór
przekładki zależny jest od grubości wypełnienia w ścianie osłonowej,
możliwe do zastosowania grubości wypełnień to od 24 do 42mm w
ryglach z odrębną przekładką termiczną. Konstrukcja słupa jest zawsze
tradycyjna, ponieważ przekładka termiczna, listwa zaciskowa i maskująca
są odrębnymi elementami. Cała konstrukcja ściany osłonowej może
być wykończona od zewnątrz różnego rodzaju listwami dekoracyjno –
maskującymi oraz listwami tradycyjnymi o kształcie prostokątnym.

zastosowanie:

System fasadowy MC-Wall jest przeznaczony do wykonywania
nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych.
Pozwala również na konstruowanie dachów przeszklonych, świetlików oraz przeszklonych konstrukcji przestrzennych.