EPS dach podłoga standard


EPS 037 DACH PODŁOGA STANDARD

Zastosowanie

Płyty warstwowe

Płyty styropianowe EPS 037 DACH PODŁOGA STANDARD z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych m.in.:
  • izolacja cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania ETICS,
  • izolacja ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,
  • izolacja podłóg, poddaszy, strychów użytkowych i nieużytkowych,
  • izolacja podłóg w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej,
  • izolacja podłóg w systemach ogrzewania podłogowego,
  • izolacja dachów płaskich i stromych nad, pod oraz między krokwiami,
  • rdzeń płyt warstwowych ściennych i dachowych.

 

Kod oznaczenia:

EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1

 

Specyfikacja techniczna płyt EPS 037 DACH PODŁOGA STANDARD:

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T(1) ±1 mm
Długość L(2) ±2 mm
Szerokość W(2) ±2 mm
Prostokątność Sb(5) ±5 mm
Płaskość P(5) ±5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS125 ≥125 kPa
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10)80 ≥80 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)1 ≤1%
Klasa reakcji na ogień E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤0,037(W/(mK)

Grubość płyt: 10 – 500 mm
Szerokość płyt: 500 mm
Długość płyt: 1000 mm
Wymiary niestandardowe na zamówienie.
Krawędzie proste lub frezowane.

Opór cieplny:

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RD(m²K/W) 0,25 0,50 0,80 1,05 1,35 1,60 1,85 2,15 2,40 2,70
Grubość płyt (mm) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
RD(m²K/W) 2,95 3,20 3,50 3,75 4,05 4,30 4,55 4,85 5,10 5,40
Grubość płyt (mm) 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
RD(m²K/W) 5,65 5,90 6,20 6,45 6,75 7,00 7,25 7,55 7,80 8,10