Paneltech
Home 9 Styropian 9 EPS 035 Terra Aqua Eko

Styropian EPS 035 Terra Aqua Eko

Płyty produkowane metodą spieniania polistyrenu z dodatkiem środków hydrofobowych, minimalizujących ich nasiąkliwość wodą. Przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych m.in. ścian piwnic, parkingów i podjazdów, tarasów oraz stropodachów.

Cechy produktu:

 • Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS170-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)4,
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 (W/(mK),
 • Standardowy wymiar płyt 1000 x 500 mm. (Wymiary niestandardowe na zamówienie.),
 • Grubość płyt: 10 – 500 mm,
 • Płyty mogą być produkowane w wersji z krawędziami prostymi lub frezowanymi.

ZASTOSOWANIE EPS 035 Terra Aqua Eko

Ocieplenie budynku ze styropianu

Płyty styropianowe EPS 035 TERRA AQUA EKO znajdują zastosowanie przy izolacjach miejsc wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych i będących w bezpośrednim kontakcie z gruntem m.in.:

 • izolacja ścian piwnic i fundamentów oraz cokołów,
 • izolacja parkingów, podjazdów i tarasów silnie obciążonych,
 • izolacje w budownictwie drogowym, kolejowym oraz konstrukcjach inżynierskich,
 • izolacja stropodachów pełnych,
 • izolacja pomieszczeń o dużej wilgotności.

szczegóły

Tabela parametrów płyt styropianowych EPS 035 Terra Aqua Eko

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T(1) ±1 mm
Długość L(2) ±2 mm
Szerokość W(2) ±2 mm
Prostokątność Sb(5) ±5 mm
Płaskość P(5) ±5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS170 ≥170 kPa
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10)120 ≥120 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)1 ≤1%
Odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT(1)5 ≤5%
Nasiąkliwość wody przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu WL(T)4 ≤4%
Klasa reakcji na ogień E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤0,035(W/(mK)

Tabele wartości oporu cieplnego płyt styropianowych EPS 035 Terra Aqua Eko

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RD(m²K/W) 0,25 0,55 0,85 1,10 1,40 1,70 2,00 2,25 2,55 2,85
Grubość płyt (mm) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
RD(m²K/W) 3,10 3,40 3,70 4,00 4,25 4,55 4,85 5,10 5,40 5,70
Grubość płyt (mm) 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
RD(m²K/W) 6,00 6,25 6,55 6,85 7,10 7,40 7,70 8,00 8,25 8,55

Karta techniczna - EPS 035 TERRA AQUA EKO

deklaracja właściwości użytkowych - EPS 035 TERRA AQUA EKO

Napisz do nas

  Imię i Nazwisko* Firma Email* Telefon* Miasto* Kod pocztowy*
  Temat Uwagi