Paneltech
Home 9 Styropian 9 EPS 034 Terra Aqua Standard

Styropian EPS 034 Terra Aqua Standard

Płyty produkowane metodą spieniania polistyrenu z dodatkiem środków hydrofobowych, minimalizujących ich nasiąkliwość wodą. Przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych m.in. ścian piwnic, parkingów i podjazdów, tarasów oraz stropodachów.

Cechy produktu:

 • Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)4,
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,034 (W/(mK),
 • Standardowy wymiar płyt 1000 x 500 mm. (Wymiary niestandardowe na zamówienie.),
 • Grubość płyt: 10 – 500 mm,
 • Płyty mogą być produkowane w wersji z krawędziami prostymi lub frezowanymi.

ZASTOSOWANIE EPS 034 Terra Aqua Standard

Ocieplenie budynku ze styropianu
Płyty styropianowe EPS 034 TERRA AQUA STANDARD z polistyrenu ekspandowanego z dodatkiem środków hydrofobowych, minimalizujących ich nasiąkliwość wodą. Dzięki temu znajdują zastosowanie przy izolacjach miejsc wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych i będących w bezpośrednim kontakcie z gruntem m.in.:

 • izolacja ścian piwnic i fundamentów oraz cokołów,
 • izolacja parkingów, podjazdów i tarasów silnie obciążonych,
 • izolacje w budownictwie drogowym, kolejowym oraz konstrukcjach inżynierskich,
 • izolacja stropodachów pełnych,
 • izolacja pomieszczeń o dużej wilgotności.

szczegóły

Tabela parametrów płyt styropianowych EPS 034 Terra Aqua Standard

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T(1) ±1 mm
Długość L(2) ±2 mm
Szerokość W(2) ±2 mm
Prostokątność Sb(5) ±5 mm
Płaskość P(5) ±5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS200 ≥200 kPa
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10)150 ≥150 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)1 ≤1%
Odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT(1)5 ≤5%
Nasiąkliwość wody przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu WL(T)4 ≤4%
Klasa reakcji na ogień E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤0,034(W/(mK)

Tabele wartości oporu cieplnego płyt styropianowych EPS 034 Terra Aqua Standard

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RD(m²K/W) 0,25 0,55 0,85 1,15 1,45 1,75 2,05 2,35 2,60 2,90
Grubość płyt (mm) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
RD(m²K/W) 3,20 3,50 3,80 4,10 4,40 4,70 5,00 5,25 5,55 5,85
Grubość płyt (mm) 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
RD(m²K/W) 6,15 6,45 6,75 7,05 7,35 7,60 7,90 8,20 8,50 8,80

Karta techniczna - EPS 034 TERRA AQUA STANDARD

deklaracja właściwości użytkowych - EPS 034 TERRA AQUA STANDARD

Napisz do nas

  Imię i Nazwisko* Firma Email* Telefon* Miasto* Kod pocztowy*
  Temat Uwagi