Paneltech
Home 9 Styropian 9 EPS 033 Parking Super

Styropian EPS 033 Parking Super

Płyty produkowane metodą spieniania polistyrenu przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych m.in. posadzek, parkingów,  podłóg, tarasów oraz stopodachów.

Cechy produktu:

 • Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5,
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,033 (W/(mK),
 • Standardowy wymiar płyt 1000 x 500 mm. (Wymiary niestandardowe na zamówienie.),
 • Grubość płyt: 10 – 500 mm,
 • Płyty mogą być produkowane w wersji z krawędziami prostymi lub frezowanymi.

ZASTOSOWANIE EPS 033 Parking Super

Ocieplenie budynku ze styropianu

Płyty styropianowe EPS 033 PARKING SUPER z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych m.in.:

 • izolacja posadzek hal przemysłowych i magazynów,
 • izolacja parkingów i podjazdów,
 • izolacja ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,
 • izolacja cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (Bezspoinowe Systemy Ociepleń),
 • izolacje w budownictwie drogowym, kolejowym oraz konstrukcjach inżynierskich,
 • izolacja podłóg w systemach ogrzewania podłogowego,
 • izolacja tarasów silnie obciążonych,
 • izolacja stropodachów pełnych.

szczegóły

Tabela parametrów płyt styropianowych EPS 033 Parking Super

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T(1) ±1 mm
Długość L(2) ±2 mm
Szerokość W(2) ±2 mm
Prostokątność Sb(5) ±5 mm
Płaskość P(5) ±5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS250 ≥250 kPa
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10)200 ≥200 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)1 ≤1%
Odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT(1)5 ≤5%
Klasa reakcji na ogień E  
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD   ≤0,033(W/(mK)

Tabele wartości oporu cieplnego płyt styropianowych EPS 033 Parking Super

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RD(m²K/W) 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00
Grubość płyt (mm) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
RD(m²K/W) 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 5,15 5,45 5,75 6,05
Grubość płyt (mm) 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
RD(m²K/W) 6,35 6,65 6,95 7,25 7,55 7,85 8,15 8,45 8,75 9,05

Karta techniczna - EPS 033 PARKING SUPER

deklaracja właściwości użytkowych - EPS 033 PARKING SUPER

Napisz do nas

  Imię i Nazwisko* Firma Email* Telefon* Miasto* Kod pocztowy*
  Temat Uwagi