Paneltech
Home 9 Styropian 9 EPS 032 Pro Lambda

Styropian EPS 032 PRO LAMBDA

Płyty grafitowe produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych ścian, w tym do wykonywania ociepleń fasad.

Cechy produktu:

 • Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)- Sb(5)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,032 (W/(mK),
 • Standardowy wymiar płyt 1000 x 500 mm. (Wymiary niestandardowe na zamówienie.),
 • Grubość płyt: 10 – 500 mm,
 • Płyty mogą być produkowane w wersji z krawędziami prostymi lub frezowanymi.

ZASTOSOWANIE EPS 032 PRO LAMBDA

Ocieplenie budynku ze styropianu

Płyty styropianowe EPS 032 PRO LAMBDA z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych m.in.:

 • izolacja ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania ETICS (metoda lekka – mokra),
 • izolacja ścian wielowarstwowych z wentylowaną lub niewentylowaną szczeliną powietrzną,
 • izolacja wieńców wykonanych jako szalunek tracony pod tynk,
 • izolacja nadproży i ościeży,
 • izolacja w zewnętrznych prefabrykowanych płytach warstwowych,
 • izolacja stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania ETICS,
 • izolacja dachów stromych pod konstrukcją nośną.

Z uwagi na zwiększoną absorpcję ciepła przez płyty styropianowe EPS 032 PRO LAMBDA, zaleca się przed przystąpieniem do mocowania płyt, chronić przed promieniami słonecznymi zarówno podłoże jak również płyty styropianowe EPS 032 PRO LAMBDA. W celu ochrony płyt styropianowych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w trakcie trwania prac ociepleniowych zaleca się stosowanie siatek na rusztowania.

szczegóły

Tabela parametrów płyt styropianowych EPS 032 Pro Lambda

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T(1) ±1 mm
Długość L(2) ±2 mm
Szerokość W(2) ±2 mm
Prostokątność Sb(5) ±5 mm
Płaskość P(5) ±5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS100 ≥100 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2 ≥2%
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR100 ≥ 100 kPa
Klasa reakcji na ogień E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤0,032(W/(mK)

Tabele wartości oporu cieplnego płyt styropianowych EPS 032 Pro Lamba

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RD(m²K/W) 0,30 0,60 0,90 1,25 1,55 1,85 2,15 2,50 2,80 3,10
Grubość płyt (mm) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
RD(m²K/W) 3,40 3,75 4,05 4,35 4,65 5,00 5,30 5,60 5,90 6,25
Grubość płyt (mm) 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
RD(m²K/W) 6,55 6,85 7,15 7,50 7,80 8,10 8,40 8,75 9,05 9,35

Karta techniczna - EPS 032 PRO LAMBDA

deklaracja właściwości użytkowych - EPS 032 PRO LAMBDA

Napisz do nas

  Imię i Nazwisko* Firma Email* Telefon* Miasto* Kod pocztowy*
  Temat Uwagi