Paneltech
Home 9 Styropian 9 EPS 036 Terra Aqua Baza

Styropian EPS 036 Terra Aqua Baza

Płyty produkowane metodą spieniania polistyrenu z dodatkiem środków hydrofobowych, minimalizujących ich nasiąkliwość wodą. Przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych m.in. ścian piwnic, parkingów i podjazdów, tarasów oraz stropodachów.

Cechy produktu:

 • Kod oznaczenia: EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)4,
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,036 (W/(mK),
 • Standardowy wymiar płyt 1000 x 500 mm. (Wymiary niestandardowe na zamówienie.),
 • Grubość płyt: 10 – 500 mm,
 • Płyty mogą być produkowane w wersji z krawędziami prostymi lub frezowanymi.

ZASTOSOWANIE EPS 036 Terra Aqua Baza

Ocieplenie budynku ze styropianu
Płyty styropianowe EPS 036 TERRA AQUA BAZA znajdują zastosowanie przy izolacjach miejsc wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych i będących w bezpośrednim kontakcie z gruntem m.in.:.
 • izolacja ścian piwnic i fundamentów oraz cokołów,
 • izolacja parkingów, podjazdów i tarasów silnie obciążonych,
 • izolacja stropodachów pełnych,
 • izolacja pomieszczeń o dużej wilgotności.

szczegóły

Tabela parametrów płyt styropianowych EPS 036 Terra Aqua Baza

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T(1) ±1 mm
Długość L(2) ±2 mm
Szerokość W(2) ±2 mm
Prostokątność Sb(5) ±5 mm
Płaskość P(5) ±5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥150 kPa
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10)100 ≥100 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)1 ≤1%
Odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT(1)5 ≤5%
Nasiąkliwość wody przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu WL(T)4 ≤4%
Klasa reakcji na ogień E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤0,036(W/(mK)

Tabele wartości oporu cieplnego płyt styropianowych EPS 036 Terra Aqua Baza

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RD(m²K/W) 0,25 0,55 0,80 1,10 1,35 1,65 1,90 2,20 2,50 3,75
Grubość płyt (mm) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
RD(m²K/W) 3,05 3,30 3,60 3,85 4,15 4,40 4,70 5,00 5,25 5,55
Grubość płyt (mm) 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
RD(m²K/W) 5,80 6,10 6,35 6,65 6,90 7,20 7,50 7,75 8,05 8,30

Karta produktowa - EPS 036 Terra Aqua Baza

Deklaracja wlaściwości użytkowych - EPS 036 Terra Aqua Baza

Napisz do nas

  Imię i Nazwisko* Firma Email* Telefon* Miasto* Kod pocztowy*
  Temat Uwagi