EPS 042 Fasada


EPS 042 FASADA

Zastosowanie

Płyty warstwowe

Płyty styropianowe EPS 042 FASADA z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach nie wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych m.in.:
  • izolacja ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania ETICS (metoda lekko – mokra),
  • izolacja ścian wielowarstwowych z wentylowaną lub niewentylowaną szczeliną powietrzną,
  • izolacja ścian szkieletowych z okładziną,
  • izolacja stropów od spodu,
  • izolacja podłóg między legarami,
  • izolacja szczelin dylatacyjnych.

Kod oznaczenia:

EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)- Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)1-TR80

Specyfikacja techniczna płyt EPS 042 FASADA:

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T(1) ±1 mm
Długość L(2) ±0,6% lub ±2 mm
Szerokość W(2) ±0,6% lub ±2 mm
Prostokątność Sb(5) ±5 mm
Płaskość P(5) ±5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS75 ≥75 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)1 ≤1%
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR80 ≥ 80 kPa
Klasa reakcji na ogień E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤0,042(W/(mK)

Grubość płyt: 10 – 500 mm
Szerokość płyt: 500 mm
Długość płyt: 1000 mm
Wymiary niestandardowe na zamówienie.
Krawędzie proste lub frezowane.

Opór cieplny:

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RD(m²K/W) 0,2 0,45 0,70 0,95 1,15 1,40 1,65 1,90 2,10 2,35
Grubość płyt (mm) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
RD(m²K/W) 2,60 2,85 3,05 3,30 3,55 3,80 4,00 4,25 4,50 4,75
Grubość płyt (mm) 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
RD(m²K/W) 5,00 5,20 5,45 5,70 5,95 6,15 6,40 6,65 6,90 7,10