EPS 038 Fasada super


EPS 038 FASADA SUPER

Zastosowanie

Płyty warstwowe

Płyty styropianowe EPS 038 FASADA SUPER z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych m.in.:
  • izolacja ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania ETICS (metoda lekka – mokra),
  • izolacja ścian wielowarstwowych z wentylowaną lub niewentylowaną szczeliną powietrzną,
  • izolacja wieńców wykonanych jako szalunek tracony pod tynk,
  • izolacja nadproży i ościeży,
  • izolacja w zewnętrznych prefabrykowanych płytach warstwowych,
  • izolacja stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania ETICS.

 

Kod oznaczenia:

EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)- Sb(5)-P(5)-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Specyfikacja techniczna płyt EPS 038 FASADA SUPER:

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T(1) ±1 mm
Długość L(2) ±2 mm
Szerokość W(2) ±2 mm
Prostokątność Sb(5) ±5 mm
Płaskość P(5) ±5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS115 ≥115 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)1 ≤1%
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR100 ≥ 100 kPa
Klasa reakcji na ogień E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤0,038(W/(mK)

Grubość płyt: 10 – 500 mm
Szerokość płyt: 500 mm
Długość płyt: 1000 mm
Wymiary niestandardowe na zamówienie.
Krawędzie proste lub frezowane.

Opór cieplny:

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RD(m²K/W) 0,25 0,50 0,75 1,05 1,30 1,55 1,80 2,10 2,35 2,60
Grubość płyt (mm) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
RD(m²K/W) 2,85 3,15 3,40 3,65 3,90 4,20 4,45 4,70 5,00 5,25
Grubość płyt (mm) 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
RD(m²K/W) 5,50 5,75 6,05 6,30 6,55 6,80 7,10 7,35 7,60 7,85