EPS 033 Pro lambda EKO


EPS 033 PRO LAMBDA EKO

Zastosowanie

Płyty warstwowe

Płyty styropianowe EPS 033 PRO LAMBDA EKO z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych m.in.:

  • Izolacja ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania ETICS (metoda lekka – mokra),
  • izolacja ścian wielowarstwowych z wentylowaną lub niewentylowaną szczeliną powietrzną,
  • izolacja ścian szkieletowych z okładziną,
  • izolacja stropów od spodu,
  • izolacja podłóg między legarami,
  • izolacja szczelin dylatacyjnych.

Kod oznaczenia:

EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Informacja dotycząca stosowania płyt EPS 033 PRO LAMBDA EKO

Z uwagi na zwiększoną absorpcję ciepła przez płyty styropianowe EPS 033 PRO LAMBDA EKO, zaleca się przed przystąpieniem do mocowania płyt, chronić przed promieniami słonecznymi zarówno podłoże jak również płyty styropianowe EPS 033 PRO LAMBDA EKO.

W celu ochrony płyt styropianowych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w trakcie trwania prac izolacyjnych zaleca się stosowanie siatek na rusztowania.

Specyfikacja techniczna płyt EPS 033 PRO LAMBDA EKO:

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T(1) ±1 mm
Długość L(2) ±2 mm
Szerokość W(2) ±2 mm
Prostokątność Sb(5) ±5 mm
Płaskość P(5) ±5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS75 ≥75 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2 ≥2%
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR80 ≥ 80 kPa
Klasa reakcji na ogień E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤0,033(W/(mK)

Grubość płyt: 10 – 500 mm
Szerokość płyt: 500 mm
Długość płyt: 1000 mm
Wymiary niestandardowe na zamówienie.
Krawędzie proste lub frezowane.

Opór cieplny:

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RD(m²K/W) 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00
Grubość płyt (mm) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
RD(m²K/W) 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80 5,15 5,45 5,75 6,05
Grubość płyt (mm) 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
RD(m²K/W) 6,35 6,65 6,95 7,25 7,55 7,85 8,15 8,45 8,75 9,05