EPS 032 Pro lambda


EPS 032 PRO LAMBDA

Zastosowanie

Płyty warstwowe

Płyty styropianowe EPS 032 PRO LAMBDA z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych m.in.:
  • izolacja ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania ETICS (metoda lekka – mokra),
  • izolacja ścian wielowarstwowych z wentylowaną lub niewentylowaną szczeliną powietrzną,
  • izolacja wieńców wykonanych jako szalunek tracony pod tynk,
  • izolacja nadproży i ościeży,
  • izolacja w zewnętrznych prefabrykowanych płytach warstwowych,
  • izolacja stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania ETICS,
  • izolacja dachów stromych pod konstrukcją nośną.

 

Kod oznaczenia:

EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)- Sb(5)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

 

Informacja dotycząca stosowania płyt EPS 032 PRO LAMBDA

Z uwagi na zwiększoną absorpcję ciepła przez płyty styropianowe EPS 032 PRO LAMBDA, zaleca się przed przystąpieniem do mocowania płyt, chronić przed promieniami słonecznymi zarówno podłoże jak również płyty styropianowe EPS 032 PRO LAMBDA.

W celu ochrony płyt styropianowych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w trakcie trwania prac ociepleniowych zaleca się stosowanie siatek na rusztowania.

 

Specyfikacja techniczna płyt EPS 032 PRO LAMBDA:

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T(1) ±1 mm
Długość L(2) ±2 mm
Szerokość W(2) ±2 mm
Prostokątność Sb(5) ±5 mm
Płaskość P(5) ±5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS100 ≥100 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2 ≥2%
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR100 ≥ 100 kPa
Klasa reakcji na ogień E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤0,032(W/(mK)

Grubość płyt: 10 – 500 mm
Szerokość płyt: 500 mm
Długość płyt: 1000 mm
Wymiary niestandardowe na zamówienie.
Krawędzie proste lub frezowane.

Opór cieplny:

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RD(m²K/W) 0,30 0,60 0,90 1,25 1,55 1,85 2,15 2,50 2,80 3,10
Grubość płyt (mm) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
RD(m²K/W) 3,40 3,75 4,05 4,35 4,65 5,00 5,30 5,60 5,90 6,25
Grubość płyt (mm) 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
RD(m²K/W) 6,55 6,85 7,15 7,50 7,80 8,10 8,40 8,75 9,05 9,35