EPS 031 Pro lambda dach podłoga


EPS 031 PRO LAMBDA DACH PODŁOGA

Zastosowanie

Płyty warstwowe

Płyty styropianowe EPS 031 PRO LAMBDA DACH PODŁOGA z polistyrenu ekspandowanego mają zastosowanie przy izolacjach wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych m.in.:
  • izolacja cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (ETICS);
  • izolacja ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną;
  • izolacja podłóg, poddaszy, strychów użytkowych i nieużytkowych;
  • izolacja podłóg w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej;
  • izolacja podłóg w systemach ogrzewania podłogowego;
  • izolacja dachów płaskich i stromych nad, pod oraz między krokwiami,
  • izolacja stropów nad przejazdami,

 

Kod oznaczenia:

EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)- Sb(5)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2

 

Specyfikacja techniczna płyt EPS 031 PRO LAMBDA DACH PODŁOGA:

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T(1) ±1 mm
Długość L(2) ±2 mm
Szerokość W(2) ±2 mm
Prostokątność Sb(5) ±5 mm
Płaskość P(5) ±5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS125 ≥125 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10) 80 ≥80 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2 ≤2%
Klasa reakcji na ogień E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤0,031(W/(mK)

Grubość płyt: 10 – 500 mm
Szerokość płyt: 500 mm
Długość płyt: 1000 mm
Wymiary niestandardowe na zamówienie.
Krawędzie gładkie lub frezowane.

Opór cieplny:

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RD(m²K/W) 0,30 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,10
Grubość płyt (mm) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
RD(m²K/W) 3,50 3,85 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45
Grubość płyt (mm) 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
RD(m²K/W) 6,75 7,05 7,40 7,70 8,05 8,35 8,70 9,00 9,35 9,65