Paneltech
Home 9 Realizacje z płyt warstwowych 9 Hala magazynowa z częścią socjalną Katowice
Hala magazynowa z częścią socjalną

Hala magazynowa z częścią socjalną Katowice

Miejscowość:  Katowice
Opis: Hala magazynowa w Katowicach obudowana płytami warstwowymi Paneltech z rdzeniem poliizocyjanurowym. Do obudowy ścian zewnętrznych hali zastosowano płytę z ukrytym łącznikiem PW PIR-SU o grubości 100 mm w kolorze 7016.

Wykorzystane produkty: