Paneltech
Home 9 Płyty warstwowe Paneltech 9 Płyta warstwowa PWW-S

Płyta warstwowa PWW-S

Płyta warstwowa ścienna z widocznym łącznikiem PWW-S  stosowana jest do wykonywania ścian zewnętrznych (elewacji), wewnętrznych ścian działowych oraz sufitów podwieszanych na konstrukcji szkieletowej, jedno- lub wieloprzęsłowej.

Montaż płyty można wykonać zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Jej rdzeń stanowi wełna mineralna o gęstości 100 kg/m3. Dzięki swoim właściwościom, tj. przede wszystkim wysokim parametrom ogniowym, płytę można stosować do budowy obiektów o zaostrzonych wymaganiach w zakresie odporności ogniowej. Płyta PWW-S jest kompatybilna zewnętrznie z płytą ścienną z rdzeniem z wełny mineralnej typu PWW-S LITE, z płytą ścienną z rdzeniem poliizocyjanurowym typu PW PIR-S oraz z płytą ścienną z rdzeniem styropianowym typu PWS-S.

ZASTOSOWANIE PŁYT PWW-S

Hala magazynowa z płyty warstwowej Paneltech

W szczególności płyty PWW-S mogą być stosowane do budowy m.in.:

  • obiektów wymagających wysokiej odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej,
  • zakładów przemysłu spożywczego i przetwórstwa mięsnego,
  • hal magazynowych i produkcyjnych,
  • salonów samochodowych wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • obiektów przemysłowych, biurowych i socjalnych,
  • pawilonów handlowo – usługowych.

szczegóły

tabela parametrów technicznych płyt PWW-S

grubość 60 80 100 120 140 150 160 180 200
szerokość modularna [mm] 1130 (opcjonalnie 1000 lub 1050)
długość1) [mm] 2000 ÷ 10000
masa2) [kg/m2] 14,1 16,1 18,1 20,1 22,1 23,1 24,1 26,1 28,1
współczynnik przenikania ciepła Uc [W/m2K] 0,66 0,49 0,39 0,33 0,28 0,27 0,25 0,22 0,20
izolacja akustyczna Rw [dB] 31 33 31 34
reakcja na ogień A2-s1,d0
odporność ściany na ogień zewnętrzny3) NRO
odporność ogniowa ścian4) NPD EI 30 (o<->i)4) EI 60 (o<->i)4) EI 120 (o<->i)4) EI 240 (o<->i)4)
odporność korozyjna zewnętrzna C1, C2, C3 (C4 ÷ C5)5) , wewnętrzna A1 (A2 ÷ A5)5)
powłoki organiczne SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE i inne5)
okładzina zewnętrzna blacha ocynkowana 0,5 ÷ 0,6 mm6)
okładzina wewnętrzna blacha ocynkowana 0,5 ÷ 0,6 mm6)
dostępne profilacje okładzina zewnętrzna L, ML, MF, G7) ; okładzina wewnętrzna L, R7), G7)
rdzeń izolacyjny skalna, niepalna wełna mineralna w układzie włókien lamelowym o gęstości 100 kg/m3
zastosowanie do układania nieciągłego w ścianach zewnętrznych i obudowie ścian oraz ścianach i sufitach w obrębie konstrukcji
układ montażu na ścianie pionowy lub poziomy
1) długość płyty uzależniona jest od koloru zewnętrznej okładziny i grubości płyty
2) średnia masa płyty z okładzinami o grubości 0,5 mm uwzględniająca tolerancję wyrobu
3) klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz, obowiązująca na terytorium Polski. Właściwość będąca poza obszarem znakowania CE
4) szczegółowe informację znajdują się w Ogólnych Warunkach Sprzedaży
5) organiczna powłoka dobierana jest zgodnie z jej trwałością oraz warunkami stosowania. Dobór powłoki polega na ocenie środowiska w oparciu o wypełniony kwestionariusz środowiskowy przez Klienta i zatwierdzeniu go przez producenta stali oraz firmę Paneltech
6) inne gatunki stali muszą być dobierane zgodnie z warunkami stosowania i zatwierdzane przez firmę Paneltech
7) okładzina o profilacji G – gładka lub R- rowek może wykazywać mikropofalowania, wpływające na estetykę produktu sklasyfikowanego jako spełniający wymagania normy EN 14509, załącznik D
Profilacja okładzin płyt warstwowych ma na celu podkreślenie walorów estetycznych, jak również zwiększenie sztywności. W zależności od rodzaju płyty, dostępne są różne warianty profilowań po obydwu jej stronach. Głębokość profilacji wynosi ok. 1 mm. Wyjątkiem jest zewnętrzna okładzina płyty dachowej, posiadająca indywidualną profilację trapezową T, o głębokości ok. 2 mm.

DOSTĘPNE PROFILACJE STRONY ZEWNĘTRZNEJ:

L – linia
MF – mikrofala
ML – mikrolinia
G – gładka

DOSTĘPNE PROFILACJE STRONY WEWNĘTRZNEJ:

L – linia
R – rowek
G – gładka
Okładziny zewnętrzne płyt warstwowych Paneltech są dostępne w szerokiej palecie kolorów zgodnych z oznaczeniem systemu barw RAL. Oferta okładzin poliestrowych SP 25 została podzielana na kolory standardowe, typowe oraz nietypowe.

kolory standardowe

RAL 9002
RAL 9010
RAL 9001
RAL 9006
RAL 1015
RAL 7035

kolory typowe

RAL 1002
RAL 1021
RAL 3000
RAL 3011
RAL 5010
RAL 5012
RAL 6029
RAL 7016
RAL 7024
RAL 7040
RAL 8017
RAL 9007

kolory nietypowe

RAL 1018
RAL 8004
food safe
RAL 6011
RAL 6005
RAL 2011

tabela WŁAŚCIWOŚCI powłok

Nazwa Rodzaj Grubość [μm] Antykorozyjność Zastosowanie Struktura powierzchni2)
SP25 poliester 25 C1-C3, A1 podstawowe gładka
PU poliuretan 35-60 warunkowo C51), A41) środowisko o podwyższonej klasie korozyjności gładka z połyskiem
FARM poliester 35 warunkowo C3, A1 od wewnątrz obiektów (brak odporności na UV), budynki farmerskie, duża odporność na amoniak gładka
FOOD SAFE laminat PCV 120 warunkowo C51), A51) od wewnątrz obiektów (brak odporności na UV), pomieszczenia o kontrolowanych parametrach środowiskowych: chłodnie składowe i pomieszczenia czyste np. zakłady mięsne matowa/ziarnista
specjalna polichlorek winylu 200 warunkowo C51), A51) środowisko o wysokiej klasie odporności korozyjnej faktura scintilla
pvdf/poliuretan 40-65 warunkowo C51), A51) środowisko o wysokiej klasie odporności korozyjnej, wysoka trwałość kolorów gładka

1) organiczna powłoka dobierana zgodnie z jej trwałością oraz warunkami stosowania. Dobór powłoki polega na ocenie środowiska w oparciu o wypełniony kwestionariusz środowiskowy przez Klienta, zatwierdzeniu go przez producenta stali i firmę Paneltech

2) określenie nie opisane normą.

karta produktowa - płyta warstwowa PWW-S

deklaracja właściwości użytkowych - płyta warstwowa PWW-S

tabela obciążeń - płyta warstwowa PWW-S

Świadectwo jakości zdrowotnej

Deklaracja środowiskowa

poproś o wycenę

    Imię i Nazwisko* Firma Email* Telefon* Miasto* Kod pocztowy* Uwagi
    Rodzaj płyty Rodzaj rdzenia Typ łączenia Grubość [mm] Szerokość modularna [mm] Profilacja zewnętrzna Profilacja wewnętrzna Kolor zewnętrzny Kolor wewnętrzny Lokalizacja budowy Dołącz plik (tylko pliki PDF)