Płyta warstwowa ścienna PWW-SU


PWW-SU / PWW-SU LITE

Zastosowanie

Płyty warstwowe ścienne z rdzeniem z wełny mineralnej PWW-SU

Płyty warstwowe ścienne z rdzeniem z wełny mineralnej

Dzięki uruchomieniu nowoczesnej linii do produkcji płyt możemy zaoferować płytę warstwową ścienną z ukrytym łącznikiem PWW-SU / PWW-SU lite, która charakteryzuje się pełną kompatybilnością zamka i profilacji z płytą ścienną z rdzeniem poliuretanowym typu PW PUR-SU / PIR-SU.

Płyty  stosowane są do wykonywania ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian działowych na konstrukcji szkieletowej, jedno- lub wieloprzęsłowej.  Montaż płyt można wykonać zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Rdzeń płyty stanowi wełna mineralna o gęstości 100 kg/m3 (PWW-SU) oraz 85 kg/m3 (PWW-SU lite). Dzięki swoim właściwościom, tj. przede wszystkim wysokim parametrom ogniowym, płytę można stosować do budowy obiektów o zaostrzonych wymaganiach w zakresie odporności ogniowej.

W szczególności płyty PWW-SU/PWW-SU lite mogą być stosowane do budowy m.in.:

  • obiektów wymagających wysokiej odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej,
  • zakładów przemysłu spożywczego i przetwórstwa mięsnego,
  • hal magazynowych i produkcyjnych,
  • salonów samochodowych wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • obiektów przemysłowych, biurowych i socjalnych,
  • pawilonów handlowo – usługowych.

Standardowa szerokość modularna płyt wynosi 1050 mm, możliwe jest wykonanie na specjalne zamówienie płyt o module 1000 mm. Płyta PWW-SU/PWW-SU lite produkowana jest w długościach od 2000 do 10000 mm oraz w grubościach 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm. Parametry techniczne i właściwości płyt przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela parametrów technicznych płyt PWW-SU / PWW-SU LITE
grubość 60 80 100 120 140 160 180 200
szerokość modularna [mm] 1050 (opcjonalnie 1000)
długość1) [mm] 2000 ÷ 10000
masa2) dla PWW-SU [kg/m2] 14,4 16,4 18,4 20,4 22,4 24,4 26,4 28,4
masa2) dla PWW-SU lite [kg/m2] 13,5 15,2 16,9 18,9 20,3 22,0 23,7 25,4
współczynnik przenikania ciepła Uc dla PWW-SU  [W/m2K] 0,74 0,51 0,41 0,34 0,29 0,25 0,23 0,20
współczynnik przenikania ciepła Uc dla PWW-SU lite  [W/m2K] 0,71 0,49 0,39 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19
izolacja akustyczna Rw [dB] 31
reakcja na ogień A2-s1,d0
odporność ściany na ogień zewnętrzny3) NRO
odporność ogniowa ścian PWW-SU4) NPD EI 30 (o<->i)
odporność ogniowa ścian PWW-SU4) lite NPD
odporność korozyjna zewnętrzna C1, C2, C3 (C4 ÷ C5)5) , wewnętrzna A1 (A2 ÷ A5)5)
powłoki organiczne SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE i inne5)
okładzina zewnętrzna blacha ocynkowana 0,5 ÷ 0,6 mm6)
okładzina wewnętrzna blacha ocynkowana 0,5 ÷ 0,6 mm6)
dostępne profilacje okładzina zewnętrzna L, ML, MF, G7) ; okładzina wewnętrzna L, R7), G7)
rdzeń izolacyjny skalna, niepalna wełna mineralna w układzie włókien lamelowym o gęstości 85 kg/m3 (PWW-SU lite) oraz 100 kg/m3 (PWW-SU)
zastosowanie do układania nieciągłego w ścianach zewnętrznych i obudowie ścian oraz ścianach i sufitach w obrębie konstrukcji
układ montażu na ścianie pionowy lub poziomy

1) długość płyty uzależniona jest od koloru zewnętrznej okładziny i grubości płyty
2) średnia masa płyty z okładzinami o grubości 0,5 mm uwzględniająca tolerancję wyrobu
3) klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz, obowiązująca na terytorium Polski. Właściwość będąca poza obszarem znakowania CE
4) szczegółowe informację znajdują się w Ogólnych Warunkach Sprzedaży
5) organiczna powłoka dobierana jest zgodnie z jej trwałością oraz warunkami stosowania. Dobór powłoki polega na ocenie środowiska w oparciu o wypełniony kwestionariusz środowiskowy przez Klienta i zatwierdzeniu go przez producenta stali oraz firmę Paneltech
6) inne gatunki stali muszą być dobierane zgodnie z warunkami stosowania i zatwierdzane przez firmę Paneltech
7) okładzina o profilacji G – gładka lub R- rowek może wykazywać mikropofalowania, wpływające na estetykę produktu sklasyfikowanego jako spełniający wymagania normy EN 14509, załącznik D

Schematy profili

MF – mikrofala (strona zewnętrzna)

ML -mikrolinia (strona zewnętrzna)

G – gładka (strona wewnętrzna/zewnętrzna)

R – rowek (strona wewnętrzna)

L – linia (strona wewnętrzna/zewnętrzna)