Płyta warstwowa dachowa PWW-D


PWW-D1)

Zastosowanie

Płyty warstwowe dachowe z rdzeniem z wełny mineralnej PWW-S

Dzięki uruchomieniu nowoczesnej linii do produkcji płyt możemy zaoferować płytę warstwową dachową PWW-D, która charakteryzuje się kompatybilnością zamka i profilacji z płytą dachową z rdzeniem styropianowym typu PWS-D.

Płyta PWW-D przeznaczona jest do wykonywania dachów i pokryć dachowych. Rdzeń płyty stanowi wełna mineralna o gęstości 100 kg/m3. Dzięki swoim właściwościom, tj. przede wszystkim wysokim parametrom ogniowym, płytę można stosować do budowy obiektów o zaostrzonych wymaganiach w zakresie odporności ogniowej.

W szczególności płyty PWW-D mogą być stosowane do budowy m.in.:

  • obiektów wymagających wysokiej odporności ogniowej oraz izolacyjności akustycznej,
  • zakładów przemysłu spożywczego i przetwórstwa mięsnego,
  • hal magazynowych i produkcyjnych,
  • salonów samochodowych wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • obiektów przemysłowych, biurowych i socjalnych,
  • pawilonów handlowo – usługowych

Płyta wykonywana jest w szerokości modularnej 1050 mm i produkowana jest w długościach od 2000 do 10000 mm oraz w grubościach 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm. Parametry techniczne i właściwości płyt przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela parametrów technicznych płyt PWW-D
grubość [mm] 80 100 120 150 160 180 200
szerokość modularna [mm] 1050
długość2) [mm] 2000 ÷ 10000
masa3)  [kg/m2] 16,8 18,8 20,8 23,8 24,8 26,8 28,8
współczynnik przenikania ciepła Uc  [W/m2K] 0,46 0,38 0,32 0,26 0,24 0,22 0,20
izolacja akustyczna Rw [dB] 31
reakcja na ogień A2-s1,d0
odporność dachu na działanie ognia zewnętrznego Broof; Broof(t1) i Broof(t2) i Broof(t3)
odporność ogniowa dachu4) NPD REI 1204)
odporność korozyjna zewnętrzna C1, C2, C3 (C4 ÷ C5)5), wewnętrzna A1 (A2 ÷ A5)5)
powłoki organiczne SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE i inne5)
okładzina zewnętrzna blacha ocynkowana 0,5 ÷0,6 mm6)
okładzina wewnętrzna blacha ocynkowana 0,5 ÷0,6 mm6)
dostępne profilacje okładzina zewnętrzna T; okładzina wewnętrzna L, R7), G7)
rdzeń izolacyjny skalna, niepalna wełna mineralna w układzie włókien lamelowym o gęstości 100 kg/m3
zastosowanie do układania nieciągłego w dachach i pokryciach dachowych

1) Minimum produkcyjne w zależności od grubości płyt wynosi od 300 do 500m2. W celu weryfikacji możliwości wykonania danego zamówienia, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta lub Przedstawicielem Handlowym
2) długość płyty uzależniona jest od koloru zewnętrznej okładziny i grubości płyty
3) średnia masa płyty z okładzinami o grubości 0,5 mm uwzględniająca tolerancję wyrobu
4) szczegółowe informację znajdują się w Ogólnych Warunkach Sprzedaży
5) organiczna powłoka dobierana jest zgodnie z jej trwałością oraz warunkami stosowania. Dobór powłoki polega na ocenie środowiska w oparciu o wypełniony kwestionariusz środowiskowy przez Klienta i zatwierdzeniu go przez producenta stali oraz firmę Paneltech
6) inne gatunki stali muszą być dobierane zgodnie z warunkami stosowania i zatwierdzane przez firmę Paneltech
7) okładzina o profilacji R- rowek może wykazywać mikropofalowania, wpływające na estetykę produktu sklasyfikowanego jako spełniający wymagania normy EN 14509, załącznik D

Schematy profili


T – trapez (strona zewnętrzna)

L – linia (strona wewnętrzna)

R – rowek (strona wewnętrzna)

G – gładka (strona wewnętrzna)