EPS 036 terra aqua baza


EPS 036 TERRA AQUA Baza

Zastosowanie

Płyty warstwowe

Płyty styropianowe EPS 036 TERRA AQUA BAZA z polistyrenu ekspandowanego z dodatkiem środków hydrofobowych, minimalizujących ich nasiąkliwość wodą.

Dzięki temu znajdują zastosowanie przy izolacjach miejsc wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych i będących w bezpośrednim kontakcie z gruntem m.in.:

  • izolacja ścian piwnic i fundamentów oraz cokołów,
  • izolacja parkingów, podjazdów i tarasów silnie obciążonych,
  • izolacja stropodachów pełnych,
  • izolacja pomieszczeń o dużej wilgotności.

 

Kod oznaczenia:

EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)4

Specyfikacja techniczna płyt EPS 036 TERRA AQUA BAZA:

Właściwości Klasa Wymagane
Grubość T(1) ±1 mm
Długość L(2) ±2 mm
Szerokość W(2) ±2 mm
Prostokątność Sb(5) ±5 mm
Płaskość P(5) ±5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥150 kPa
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10)100 ≥100 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ±0,2%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)1 ≤1%
Odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT(1)5 ≤5%
Nasiąkliwość wody przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu WL(T)4 ≤4%
Klasa reakcji na ogień E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤0,036(W/(mK)

Grubość płyt: 10 – 500 mm
Szerokość płyt: 500 mm
Długość płyt: 1000 mm
Wymiary niestandardowe na zamówienie.
Krawędzie proste lub frezowane.

Opór cieplny:

Grubość płyt (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
RD(m²K/W) 0,25 0,55 0,80 1,10 1,35 1,65 1,90 2,20 2,50 3,75
Grubość płyt (mm) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
RD(m²K/W) 3,05 3,30 3,60 3,85 4,15 4,40 4,70 5,00 5,25 5,55
Grubość płyt (mm) 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
RD(m²K/W) 5,80 6,10 6,35 6,65 6,90 7,20 7,50 7,75 8,05 8,30