Dotacja w ramach programu POIR 2014-2020


Logo UE NCBiR

Tytuł projektu:
„Przeprowadzenie przez firmę Paneltech prac badawczych nad opracowaniem płyt budowlanych o poprawionych parametrach jakościowych i proekologicznych z wykorzystaniem pilotażowego węzła mieszalniczego”

Cel projektu: celem jest opracowanie technologii nowego własnego zestawienia surowców (składnik poliolowy A do formowania pianki kompatybilny ze składnikiem izocyjanowym B) dla uzyskania trwałego uformowania spienionego polimeru PUR/PIR oraz opracowanie pilotażowego węzła do procesów zestawienia, blendowania i syntezowania polimerów celem otrzymania dwóch typów udoskonalonych jakościowo płyt izolacyjnych z pianki PUR/PIR wolnych od związków halogenowych zgodnych z normą PN-EN ISO 17050.

Beneficjent: Paneltech Sp. z o.o.
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wartość projektu: 5 326 265,08 zł
Wartość dofinansowania: 3 928 575,27 zł
Okres realizacji w latach: 2020-10-01 – 2022-01-31

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.