Paneltech
Home 9 Blog 9 Znaczenie kolorów płyt warstwowych

Znaczenie kolorów płyt warstwowych

data publikacji: 11/08/2023

Kolorystyka obiektów budowlanych intuicyjnie kojarzy się z ich estetyką i zagadnieniami architektonicznymi. Często jednak dobór kolorów poszczególnych elementów budynku – np. elewacji lub dachu – podyktowany jest aspektami funkcjonalnymi.

Powyższe reguły mają zastosowanie również w przypadku płyt warstwowych. Wykorzystywane na ścianach i dachach materiały mogą mieć bowiem bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób budynek będzie reagował na temperaturę otoczenia. To natomiast – szczególnie w przypadku dachu – jest ważnym parametrem, gdyż w sposób bezpośredni przekłada się na trwałość i sprawność konstrukcji.[1]

Znaczenie kolorystyki okładzin płyt warstwowych

Hala magazynowa Haba Beton Olszowa z płyty warstwowej Paneltech PIR-S

Płyta warstwowa Paneltech składa się z dwóch okładzin oraz rdzenia izolacyjno-konstrukcyjnego. Okładzina produkowana jest w różnych barwach, posiadających odmienne właściwości w zakresie absorpcji ciepła. Ze względu na to, że narażona jest na wyższe temperatury, może z jednej strony ulegać wydłużeniu, a to z kolei skutkuje odkształceniem płyty. Aspekt ten znalazł również swoje odzwierciedlenie w normie wyrobu PN-EN 14509:2013 „Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacje”. Warto jednak przybliżyć to, z czego wynika tak duża rola prawidłowego doboru koloru.

Płyty warstwowe – dachowe, jak i elewacyjne – mogą się odkształcać zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Zdaniem dr inż. Krzysztofa Kuczyńskiego[2], wartość ugięcia płyty warstwowej wywołanego różnicą temperatury zależy od:

 •  wartości temperatury wewnętrznej,
 • wartości temperatury zewnętrznej, koloru okładzin, intensywności nasłonecznienia,
 • grubości rdzenia,
 • rozpiętości płyty i układu statycznego (jedno- lub wieloprzęsłowego).

Sposób obliczania ugięć i momentów zginających pod obciążeniem termicznym, opisany został m.in. w przytoczonej wcześniej normie. Określając wartości dla okładziny wewnętrznej można przyjąć, że jej temperatura równa się temperaturze pomieszczenia, jednak komplikuje się to w przypadku okładziny zewnętrznej. W okresie zimowym – zgodnie z normą 14509:2013 – można bowiem przyjąć, że dla naszej szerokości geograficznej, temperatura zewnętrznej części płyty spadnie maksymalnie do -20 st. Celsjusza. W okresie letnim wartość ta jest znacznie trudniejsza do ustalenia, gdyż zależy od stopnia nasłonecznienia oraz możliwości absorpcji/odbijania światła, co z kolei jest zależne od koloru okładziny[3].

Jak dobierać kolory okładzin płyt warstwowych

znaczenie kolorów płyt
Mając świadomość zależności koloru płyt warstwowych od właściwości termoizolacyjnych, warto przybliżyć kilka informacji w zakresie tego, jak prawidłowo dobierać ich odcienie. W tym przypadku można posłużyć się normą PN-EN 14509:2013, gdzie wyróżnia się trzy grupy kolorów okładzin płyt warstwowych, charakteryzujących się następującą maksymalną temperaturą okładziny zewnętrznej w lecie:

 •  I – kolory bardzo jasne – T1 =+55°C;
 • II – kolory jasne – T1 =+65°C;
 • III – kolory ciemne – T1 =+80°C.

Powyższe rozróżnienie dokonane jest ze względu na stopień odbicia światła przez powierzchnię płyty Rg, który dla płyt Paneltech wynosi odpowiednio 74-90% dla grupy I, 40-74% dla grupy II oraz 8-39% dla grupy III[4].

Ze względu na możliwość wystąpienia odkształceń okładzin, nie zaleca się stosowania płyt warstwowych w kolorach ciemnych, dla układów wieloprzęsłowych. Posiadają one bowiem wysoką zdolność absorpcji ciepła, co w wyniku dużego nasłonecznienia może powodować pojawienie się miejscowych odkształceń ich powierzchni. Z tym natomiast wiąże się kolejna kwestia, jaką jest zapewnienie możliwości ruchów termicznych płyt, a także stosowanie materiału o określonej długości. Ogólne zasady związane z doborem długości płyt Paneltech – w zależności od koloru i możliwości odbicia światła – zostały przedstawione w tabeli 1.

Ogólne zasady związane z doborem długości płyt Paneltech w zależności od koloru i możliwości odbicia światła.
Grupa kolorów powłoki ochronnej Płyty warstwowe PUR/PIR Płyty warstwowe PWS kg/m3 Płyty warstwowe PWW
I grupa kolorów 15,8 mb 10 mb 10 mb
II grupa kolorów 9 mb 7 mb 7 mb
III grupa kolorów 7 mb 7 mb 7 mb
Źródło: Załącznik Nr 3 do Ogólnych Warunków Sprzedaży Paneltech „Wytyczne Montażu Płyt Warstwowych PaNELTECH”, w: https://paneltech.pl/wp-content/uploads/Zalacznik-Nr-3-Wytyczne-montazu-plyt-warstwowych-Paneltech.pdf

Powyższe informacje wskazują zatem na to, iż różnice między I oraz II i III grupą kolorów okładzin płyt warstwowych są istotne. Z tego też powodu zarówno na etapie projektowania, jak i wyboru materiału oraz montażu, warto mieć na uwadze właściwości określonego produktu, w tym również w zakresie jego wytrzymałości cieplnej.

Najlepsze kolory na dach i ścianę z płyt warstwowych

Hala magazynowa Myślenice z płyty warstwowej Paneltech PIR-D i PIR-S
Przedstawione wnioski wskazują zatem, iż dach i elewacje z płyty warstwowej należą do tych elementów konstrukcyjnych, gdzie kolorystyka związana jest nie tylko z aspektem estetycznym, lecz ma również wpływ na wytrzymałość konstrukcji. Trzeba jednak wiedzieć, że trudno jest w jednoznaczny sposób wskazać optymalną i zarazem uniwersalną grupę kolorów, którą można zastosować w tego rodzaju realizacjach.

Generalnie wskazuje się jednak, że zarówno płyty warstwowe elewacyjne, jak i płyty warstwowe dachowe powinny mieć jasne odcienie, pozwalające na odbijanie promieni słonecznych. W konsekwencji więc – w razie wątpliwości – wybór powinien skupiać się wokół barw grupy pierwszej, czyli np. 1015, 1018, 7035, 9001, 9002, 9010 (według klasyfikacji RAL).

Wybierając popularne na elewacjach ciemne kolory, jak np. RAL 7016, 7024, 9007, warto już na etapie projektowania dostosować konstrukcję do montażu płyt w układzie poziomym, jednoprzęsłowym, w rozsądnych długościach. Warto mieć również na uwadzę, że gdy wybieramy płyty przeznaczone na dach, to stosując jasny kolor możemy obniżyć temperaturę na okładzinie, nawet o 25°C, w porównaniu do kolorów ciemnych. Takie rozwiązanie jest zatem szczególnie zalecane w przypadku dachów, komór chłodniczych i innych budynków, gdzie znaczenie ma utrzymanie niskiej temperatury wewnątrz.

Trzeba jednak pamiętać, że dobór koloru okładziny płyt warstwowych jest wyborem indywidualnym, przy którym należy zwrócić uwagę na normy i wytyczne. Odpowiednio wcześniej warto też dokonać niezbędnych obliczeń ugięć i momentów zginających, co pozwoli oszacować ich wytrzymałość termiczną.

Bibliografia

[1] K. Patoka, Wpływ temperatury na trwałość dachów, w: https://www.izolacje.com.pl/artykul/dachy/164902,wplyw-temperatury-na-trwalosc-dachow

[2] K. Kuczyński, Kolor okładzin a obciążenia termiczne płyt warstwowych, w: www.izolacje.com.pl/artykul/sciany-stropy/161190,kolor-okladziny-a-obciazenia-termiczne-plyt-warstwowych

[3] K. Kuczyński, Kolor okładzin a obciążenia termiczne płyt warstwowych, w: www.izolacje.com.pl/artykul/sciany-stropy/161190,kolor-okladziny-a-obciazenia-termiczne-plyt-warstwowych

[4] Zalacznik-Nr-3-Wytyczne-montazu-plyt-warstwowych-Paneltech.pdf Zalacznik-Nr-3-Wytyczne-montazu-plyt-warstwowych-Paneltech.pdf

Znaczenie kolorów płyt warstwowych

Kolorystyka obiektów budowlanych intuicyjnie kojarzy się z ich estetyką i zagadnieniami architektonicznymi...
znaczenie kolorów płyt warstwowych

FAQ – Pytania i odpowiedzi w zakresie płyt warstwowych

Zbiór najczęściej pojawiających się pytań w zakresie płyt warstwowych...

Rodzaje rdzeni izolacyjnych płyt warstwowych Paneltech – czym się różnią i Na co zwrócić uwagę?

Na samym początku warto wspomnieć, że centralną część płyty warstwowej stanowi wspomniany w tytule rdzeń...
Rdzenie izolacyjnie płyt warstwowych Paneltech

Napisz do nas

  Imię i Nazwisko* Firma Email* Telefon* Miasto* Kod pocztowy*
  Temat Uwagi