Paneltech
Home 9 Blog 9 Rodzaje rdzeni izolacyjnych płyt warstwowych Paneltech – czym się różnią i Na co zwrócić uwagę?

Rodzaje rdzeni izolacyjnych płyt warstwowych Paneltech – czym się różnią i Na co zwrócić uwagę?

data publikacji: 12/15/2022

Płyta warstwowa w centralnej części posiada rdzeń izolacyjno-konstrukcyjny. Jest on łączony na linii produkcyjnej ze stalowymi okładzinami. Zależnie od tego, jaki materiał został zastosowany do jego produkcji, nadaje on płycie określone właściwości termoizolacyjne, fizyczne, jak i mechaniczne. Materiałami wykorzystywanymi w rdzeniach płyt warstwowych są powszechnie stosowane materiały termoizolacyjne, takie jak styropian, pianki poliuretanowe (w postaci PUR lub PIR) oraz wełna mineralna.

Rdzeń ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR oraz poliizocyjanurowej PIR w płytach warstwowych

Sztywne pianki poliuretanowe (PUR) wykazują bardzo dobrą wartość współczynnika przewodzenia ciepła. Ta cecha umożliwia przede wszystkim uzyskanie najlepszych parametrów izolacyjności cieplnej, przy zachowaniu najmniejszych grubości przegród. Natomiast poliizocyjanurat (PIR) jest niczym innym, jak po prostu udoskonaloną wersją wcześniej wspomnianego poliuretanu.
Oba materiały piankowe (PUR i PIR) charakteryzują się bardzo podobną budową, jak również sposobem powstawania oraz łączenia się z powierzchnią metalowych okładzin. Skład chemiczny obu materiałów jest podobny, a nazwa i ostateczne właściwości w dużej mierze zależą od użytych na etapie produkcji proporcji składników głównych. Zaletą płyty warstwowej z rdzeniem PUR lub PIR jest przede wszystkim ciągłość rdzenia oraz niska gęstość (40 kg/m3). Cecha ta, nie tylko podkreśla wysokie walory izolacyjne płyty, ale też w znacznym stopniu ułatwia montaż i obróbkę płyt na miejscu budowy.

Płyty warstwowe Paneltech z rdzeniem pianki poliuretanowej PUR lub poliizocyjanurowej PIR

Kolejną zaletą płyt, w których wykorzystano rdzeń PUR lub PIR, jest to, że wykazują one największą wytrzymałość spośród wszystkich stosowanych rdzeni. Warto podkreślić, iż mniejsza grubość płyt z rdzeniem poliuretanowym oraz poliizocyjanurowym, pozwala obniżyć koszt transportu tych płyt (niższy koszt w przeliczeniu na m2 płyty), jak również znacząco obniża koszty zakupu elementów uzupełniających (np. krótsze łączniki, mniejsze obróbki).

Zaletą pianek PIR, w porównaniu do pianek PUR, jest zdecydowanie większa odporność na działanie wysokich temperatur. Kolejną cechą wyróżniającą pianki PIR jest też ich zachowanie w przypadku pożaru. W odróżnieniu od pianki PUR, pianki PIR ulegają stwardnieniu, co sprawia, że płyta z rdzeniem PIR zyskuje lepszy parametr ogniowy. Jest to produkt posiadający klasy odporności ogniowej od EI15 do REI30.

Rdzeń z wełny mineralnej w płytach warstwowych

Kolejnym z rdzeni płyt warstwowych Paneltech jest wełna mineralna o gęstości 100 kg/m3 lub 85 kg/m3 w wersji lite. Podstawowymi cechami, które wyróżniają płyty z rdzeniem wykonanym z wełny mineralnej, są izolacyjność akustyczna oraz — w porównaniu do płyt z innymi rdzeniami — o wiele wyższa odporność na ogień. Dla porównania: Płyta ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 100 mm posiada klasę odporności ogniowej EI 60, gdzie płyta z rdzeniem poliizocyjanurowym ma EI 30 przy tej samej grubości.

Cechą charakterystyczną płyt z wełną mineralną jest budowa warstwy rdzenia w formie bloczków prostopadłościennych. Takie działanie ma na celu przede wszystkim zachowanie jednakowej sztywności całej płyty. Warto zaznaczyć, że w celu zapewnienia stałych cech fizycznych i termicznych w całej płycie, elementy rdzenia termoizolacyjnego montowane są w układzie lamelowym z włóknami zorientowanymi prostopadle do okładzin. Cała warstwa rdzenia termoizolacyjnego jest połączona z okładzinami metalowymi przy zastosowaniu jedno- lub dwuskładnikowych klejów poliuretanowych.

Ważną zaletą rdzenia z wełny mineralnej jest jego odporność na pleśń i grzyby. Z kolei, jeśli chodzi o minusy stosowania płyt z wykorzystaniem rdzenia wykonanego z wełny mineralnej, wskazać należy przede wszystkim jej duży ciężar, a co za tym idzie — duże obciążenie konstrukcji oraz znaczące utrudnienia przy montażu.

Rdzeń styropianowy w płytach warstwowych

Płyty warstwowe Paneltech z rdzeniem styropianowym

Rdzeniem styropianowym określany jest spieniony polistyren EPS o gęstości 12,5 kg/m3, którego współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,040 W/(mK). Rdzeń styropianowy charakteryzuje się przede wszystkim najmniejszą wagą spośród wszystkich rdzeni, które są wykorzystywane w płytach warstwowych. Mniejsza waga tego rdzenia wiąże się jednak z mniejszą gęstością, co sprawia, że rdzeń styropianowy jest dość miękki.

Styropian cechuje się również najniższą ceną spośród wszystkich dostępnych rdzeni. Właśnie z tego względu płyta warstwowa Paneltech z rdzeniem styropianowym jest rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym i rekomendowanym wszędzie tam, gdzie nie są wymagane ognioochronne i akustyczne właściwości płyt warstwowych. Styropian ma właściwości samogasnące, jednakże jego parametry odporności na ogień są niskie (klasa reakcji na ogień E). Klasa E reakcji na ogień oznacza, że styropian bardzo łatwo się odkształca pod wpływem ognia. Warto przy tym pamiętać, że styropian wytrzymuje temperaturę dochodzącą do 80°C. Jest to parametr istotny z punktu widzenia nagrzewania się dachu i elewacji.

Poniższa tabela przedstawia w pigułce zestawienie najważniejszych cech płyt warstwowych Paneltech z podziałem na dostępne rodzaje rdzeni izolacyjnych:

Cechy rdzeni izolacyjnych płyt warstwowych Paneltech
Materiał rdzenia Forma rdzenia Gęstość rdzenia

kg/m3

Współczynnik przewodzenia ciepła

λ (lambda) W/(mK)

Reakcja na ogień Oznaczenie
Poliuretan PUR pianka poliuretanowa zamkniętokomórkowa 40 0,023 B-s2,d0 PW PUR
Poliizocyjanuran PIR pianka poliizocyjanuranowa zamkniętokomórkowa 40 0,022 B-s1,d0 PW PIR
Styropian EPS płyty styropianowe 12,5 0,040 E, NPD PWS
Wełna mineralna płyty lamelowe 100 0,041 A2-s1,d0 PWW
Wełna mineralna płyty lamelowe 85 0,039 A2-s1,d0 PWW lite

Znaczenie kolorów płyt warstwowych

Kolorystyka obiektów budowlanych intuicyjnie kojarzy się z ich estetyką i zagadnieniami architektonicznymi...
znaczenie kolorów płyt warstwowych

FAQ – Pytania i odpowiedzi w zakresie płyt warstwowych

Zbiór najczęściej pojawiających się pytań w zakresie płyt warstwowych...

Rodzaje rdzeni izolacyjnych płyt warstwowych Paneltech – czym się różnią i Na co zwrócić uwagę?

Na samym początku warto wspomnieć, że centralną część płyty warstwowej stanowi wspomniany w tytule rdzeń...
Rdzenie izolacyjnie płyt warstwowych Paneltech

Napisz do nas

    Imię i Nazwisko* Firma Email* Telefon* Miasto* Kod pocztowy*
    Temat Uwagi