informacje na temat bezpieczeństwa oraz obsługi EPS