Załącznik Nr 2 – Warunki transportu, załadunku, rozładunku i składowania płyt warstwowych Paneltech