Deklaracja właściwości użytkowych – drzwi rozwieralne jednoskrzydłowe chłodnicze oraz mroźnicze DRS, DRK