Deklaracja właściwości użytkowych – drzwi przesuwne jednoskrzydłowe chłodnicze oraz mroźnicze DPS, DPK