karta techniczna – EPS 031 PRO LAMBDA DACH PODŁOGA